Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.