Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.