Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.