Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.