Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2017

Kwalifikacja M.14 – styczeń 2017