Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.