Kwalifikacja MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.