Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.