Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.