Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.