Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.