Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.