Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.