Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.