Kwalifikacja A.7 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
Kwalifikacja AU.9 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
Kwalifikacja MOD.02 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij test treningowy