Kwalifikacja AU.7 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja MOD.06 Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

Wcześniejsze egzaminy dla kwalifikacji:
Kwalifikacja A.4 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych