Kwalifikacja A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów dekoracyjnych

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015