Kwalifikacja. MOD.09 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór