Kwalifikacja A.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
Kwalifikacja MOD.10 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019