Kwalifikacja A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018