Kwalifikacja A.4 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja AU.7 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja MOD.14 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2015