Kwalifikacja M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014