Kwalifikacja MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.