Kwalifikacja MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych