Kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.