Kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

styczeń 2017

Kwalifikacja M.18 – styczeń 2017