Kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

styczeń 2018

Kwalifikacja M.18 – styczeń 2018