Kwalifikacja MTL.03 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.