Kwalifikacja MTL.03 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

czerwiec 2017

Kwalifikacja M.6 – czerwiec 2017