Kwalifikacja MTL.03 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.