Kwalifikacja M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
Kwalifikacja MG.38 Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych
Kwalifikacja MTL.05 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016