Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.