Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.