Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.