Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2017

Kwalifikacja R.5 – styczeń 2017