Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.