Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.