Kwalifikacja OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.