Kwalifikacja OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.