Kwalifikacja R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Kwalifikacja RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Kwalifikacja OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014