Kwalifikacja A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Kwalifikacja AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Kwalifikacja PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015