Kwalifikacja ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.