Kwalifikacja ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.