Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.