Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.