Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.