Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.