Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.