Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.