Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.